Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
navod_win_xp

DOCENDO DISCIMUS

 

navod_win_xp

Návod pro Windows XP

 

Předpoklady a varování

 • Váš počítač musí být vybaven WiFi rozhraním, které splňuje základní technické požadavky pro přístup do bezdrátové sítě eduroam, tj. musí podporovat zabezpečení a autentizaci protokoly WPA2 a EAP-PEAP (tj. nabídka v poli "Typ zabezpečení" na kartě "Zabezpečení" - viz bod 3 níže - musí obsahovat volbu "WPA2-podnikové").
 • Konfiguraci síťového zařízení a samotného připojení provádíte nástroji standardně dostupnými ve Windows, nikoliv nástroji výrobce bezdrátové karty (tj. pokud konfigurační menu nevypadají tak, jak na screenshotech níže, nebo nenabízejí uvedené konfigurační volby, je potřeba zkontrolovat, zda není nainstalována nadstavbová podpora bezdrátových sítí od výrobce bezdrátové karty a pokud ano, pak ji odinstalovat nebo alespoň vypnout).
 • Na bezdrátovém rozhraní máte ve vlastnostech TCP/IP protokolu nastaveny volby
  - Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky
  - Získat adresu serveru DNS automaticky.
 • U notebooků se při probuzení počítače z režimu spánku v některých případech bezdrátové připojení nemusí znovu aktivovat. Pokud provozujete svůj notebook na baterie a máte jej nastavený na úsporný režim bezdrátového adaptéru, může se stát, že po delším ponechání notebooku v klidu se bezdrátový adaptér odpojí od sítě, případně sníží výkon, aby šetřil proud. Při požadavku na přístup do internetu se pak adaptér musí znovu připojit a to může zabrat nějaký čas. Tomuto chování můžete zabránit změnou nastavení úsporného režimu (po kliknutí pravým tlačítkem na ikonu baterie v pravém dolním rohu, vybrat Nastavení napájení (Power options). Vyskočí vám nové okno, kde si můžete vybrat režim. U režimu, který máte aktivní (při provozu na baterie nejčastěji Úsporný režim) klikněte na Změnit nastavení plánu, objeví se vám nové okno, ve kterém vyberete Změnit rozšířené nastavení napájení. Znovu se vám zobrazí nové okno. V něm si najděte položku Nastavení bezdrátového adaptéru a změníte hodnotu u položky Na baterie na hodnotu Maximální výkon.
 • Upozorňujeme, že notebooky zpravidla mají (často někde na boku) fyzický (v případě Windows 8 a vyšších i čistě softwarový) přepínač, kterým lze zcela zapnout nebo vypnout bezdrátový adaptér v počítači - v případě, kdy v seznamu síťových adaptérů při konfiguraci nevidíte žádný bezdrátový adaptér, doporučujeme zkontrolovat nastavení tohoto přepínače, a ujištění se, že je přepnut do polohy "zapnuto".
 • Před zahájením konfigurace podle tohoto návodu striktně doporučujeme na počítač nainstalovat všechny dostupné důležité aktualizace, jinak připojení nemusí fungovat! Jejich součástí totiž je mj. doinstalování potřebného kořenového certifikátu "Digicert Assured ID Root CA", který je nezbytný pro úspěšné ověření autenticity RADIUS serveru, kterému uživatel při autentizaci předává své autentizační údaje.

Postup nastavení

 1. Jděte na volbu Vlastnosti u Bezdrátového připojení k síti jedním ze dvou postupů uvedených na následujícím obrázku: začněte buď kliknutím na nabídku Start, to je postup (1), nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu sítí v pravém dolním rohu, to je postup (2):
 2. V okně Bezdrátové připojení k síti - vlastnosti, které se vám otevře, klikněte na kartu Bezdrátové sítě. Zde ověřte, že je zaškrtnuto Konfigurovat nastavení bezdrátové sítě pomocí systému Windows.
  Je možné, že v poli Upřednostňované sítě uvidíte záznam 'eduroam' (případně 'EDUROAM-UNOB'). Pokud tomu tak je, 1-krát na něj klikněte, čímž jej označíte, pak klikněte na Odebrat a odebrání potvrďte kliknutím na OK. Pokračujte kliknutím na Přidat...:
 3. Objeví se nové okno Vlastnosti bezdrátové sítě, vše vidíte na následujícím obrázku. Klikněte na kartu Přidružení a vypňte do pole Síťový název (SSID) text eduroam. Dále se ujistěte, že není zaškrtnutá volba Připojit, i když tato síť nevysílá, ani dolu v okně volba Toto je síť mezi počítači (ad hoc).... V poli Ověření v síti vyberte WPA2, a v poli Šifrování dat vyberte AES.
 4. Pokračujte kliknutím na kartu Ověřování a postupujte dle následujícího obrázku:
  • ověřte, zda je zaškrtnutá volba Povolit v této síti ověření 802.1X,
  • v poli Typ protokolu EAP: zvolte Protokol PEAP (Protected EAP) a odškrtněte případné zaškrtnutí u voleb Ověřit jako počítač... a Ověřit jako hosta.... Pokračujte kliknutím na Vlastnosti, otevře se vám nové okno Vlastnosti protokolu Protected EAP,
  • zaškrtněte Ověřit certifikát serveru a ve výběru certifikátů zaškrtněte certifikát Digicert Assured ID Root CA. Pokud jej v seznamu nevidíte, je potřeba jej nainstalovat jak je uvedeno na této stránce,
  • zaškrtněte Připojit k těmto serverům a do pole hned pod touto volbou vepište radius1.unob.cz,
  • zaškrtněte Nezobrazovat výzvu k ověření ... a Povolit rychlé obnovení připojení,
  • jako Metodu ověřování vyberte Zabezpečené heslo (EAP-MSCHAP v2) a kliknutím na tlačítko Konfigurovat vyvolejte dialog Vlastnosti protokolu Protected EAP. V něm odškrtněte Automaticky použít přihlašovací jméno, heslo... a potvrďte kliknutím na OK,
  • zavřete okno Vlastnosti protokolu Protected EAP kliknutím na OK.
 5. V okně Vlastnosti bezdrátové sítě klikněte na kartu Připojení a zaškrtněte volbu Připojit, pokud je síť v dosahu. Potvrďte volby kliknutím na OK:
 6. Dokončete konfiguraci kliknutím na OK v okně Bezdrátové připojení k síti - vlastnosti:
 7. Pokud se nacházíte v dosahu bezdrátové sítě eduroam, pokusí se nyní váš počítač o spojení, což se po krátké době projeví zobrazením bubliny s výzvou Klepnutím zde vyberete certifikát a další pověření pro připojení k síti eduroam; v pravém dolním rohu obrazovky u ikony bezdrátového připojení, jak je vidět z následujícího obrázku. Pokračujte kliknutím na text v bublině.
 8. Objeví se okno s výzvou pro zadání přihlašovacích údajů. Do pole Uživatelské jméno zadejte vaši identitu ve tvaru login@unob.cz, kde login je přihlašovací jméno (název účtu), které používáte pro přihlášení do ISUO (např. "kanovskyp"). Do pole Heslo zadejte vaše heslo k vašemu účtu. Pole Přihlašovací doména ponechte prázdné:
 9. V případě, že připojení bylo úspěšné, objeví se v pravém dolním rohu nad ikonou bezdrátového připojení bublina s textem "Bezdrátové připojení k síti je připojen" spolu s informací o identifikátoru sítě a kvalitě připojení - viz následující obrázek. Současně z ikony bezdrátového připojení definitivně zmizí červené přeškrtnutí, které značilo nedostupnost připojení.
 10. Windows si po úspěšném připojení vaše autorizační údaje uloží, takže při příštím připojení se na ně již nebude dotazovat. Tyto údaje zůstanou platné až do vypršení platnosti vašeho hesla (poté je bude potřeba znovu zadat v přihlašovacím dialogu). Pokud chcete, aby se z bezpečnostních důvodů tyto údaje na vašem počítači nikdy neukládaly, nebo máte obavu o případné zneužití vašich autorizačních údajů, doporučujeme k přečtení na stránce Časté dotazy sekci K bezpečnostním rizikům.
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
 • Tweetujeme
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
 • Jsme na Facebooku
 • Webová alba Picasa